Thékes István

Thékes István

Els? diplomáját Missouri államban szerezte, angol irodalom szakon, majd a Szegedi Tudományegyetem angol-olasz szakán kapott egyetemi képesítést az ezredfordulón. Nyelvpedagógiai kutatásokat 2011-t?l végez, miután az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolában ösztöndíjas kutató lett. Doktori értekezését angol nyelvi szókincs-mérésb?l írta és azt summa cum laude min?sítéssel 2016-ban védte meg.

Egy saját és egy szerkesztett könyve mellett 29 hazai folyóiratban és kötetben jelent meg tanulmánya, ezen kívül pedig 14 angol nyelv? publikációja külföldi folyóiratokban. Az elmúlt hét évben 30 hazai és nemzetközi konferencián volt el?adó. Új kutatási területe a gamifikáció.

Elméleti és empirikus munkája mellett els?sorban nyelvtanárnak tartja magát. Nyelvet 2000 óta tanít – pályáját Magyarországon kezdte, de az elmúlt csaknem két évtizedben dolgozott  nyelvtanárként Marokkóban, Szaúd-Arábiában, Máltán, és Spanyolországban is. Abban hisz, hogy a tanórákat él?vé kell tenni, a diákok számára élvezetes oktatást kell nyújtani és a lexika els?bbséget élvez a nyelvtannal szemben.

Jelenleg f?iskolai docensként tanít a fels?oktatásban Szegeden és egyik f? tevékenysége a nemzetköziesítési folyamatok fejlesztése. Feleségével négy gyermeket nevelnek, akikhez angolul beszélnek. Az utazás és a filmek mellett kedvenc id?töltése a gyerekeivel való játék.

Előadásaim

Powered by Khore by Showthemes
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial