HANNA – Új módszer, új eszköz vagy ennél több?

Az el?adás bemutat egy általános iskolásoknak készül? digitális, kerettantervre épül?, kiegészít? angol nyelvi tananyagot. Természetesen önmagában egy új eszköz kevés ahhoz, hogy a tanuló folyamatosan motivált legyen az idegen nyelv tanulásában. Ehhez egy tevékenykedtetésre sarkalló, önálló és csoportos tanulásra buzdító tananyagra is szükség van, melyben a tanulónak lehet?sége nyílik a választásra, az autonómiára. A gamifikált feladattípusok igazodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz, ennek köszönhet?en hamar kialakítható a stresszmentes légkör, ami el?segíti a kreatív gondolkodás folyamatát.

Powered by Khore by Showthemes
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial