Érzelmi tényez?k a nyelvtanításban: építsünk rájuk!

Hogyan növeljük tanítványaink önbizalmát, hogy elhiggyék, meg fogják tanulni a célnyelvet? Hogyan er?sítsük énhatékonyságukat és csökkentsük nyelvtanulással kapcsolatos szorongásaikat? Milyen egyéb affektív tényez?k játszanak szerepet a sikeres nyelvi fejl?désben?

Az el?adás segít eligazodni abban, hogyan ismerhetjük meg jobban a nyelvtanulókat és miképpen segíthetjük ?ket abban, hogy a pozitív tényez?kre minél inkább támaszkodjanak, a negatívakat pedig egyre könnyebben maguk mögött hagyják.

A bemutatott nyelvi feladatok változatos nyelvtanulási környezetekben hasznosíthatóak: éppúgy m?ködnek az iskolákban, mint a magán-, és csoportos iskolán kívüli oktatásban.

Powered by Khore by Showthemes
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial