Érvényesülni akarsz az életben? Konvertálj!

Mit jelent egy magánember számára a konvertálható tudás? Miért szükséges konvertálni, hogyan tud konvertálni, mit?l lesz a tudás valóban id?tálló, vagy egyáltalán lehet-e?

Hogyan sajátítsuk el vagy tanítsuk meg azt a fajta tudást, ami olyan problémák és szituációk megoldásában is segíthet, amelyekr?l esetleg még nem is tudunk? Napjaink egyik meghatározó kérdése, hogy milyen készségek és képességek elsajátítására van szükség ahhoz, hogy helyt tudjunk állni, amikor problémákkal szembesülünk.

A konvertálható tudás alapja lehet bármilyen szakma, diploma, képzettség, amely olyan modelleket és maketteket hoz létre az ember fejében, amelyek a legkülönfélébb helyzetekben is alkalmasak arra, hogy segítségükkel az éppen megoldani kívánt probléma szerkezete áttekinthet? legyen, és segítsen következetesen végiggondolni a dolgokat. Egyre inkább a nagy kép számít, nem a részletek.

Powered by Khore by Showthemes
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial