ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vev?jét vállalkozásunk adatvédelmi szabályairól.

1. Milyen alapelveket követünk?

 1. a személyes adatokat jogszer?en és tisztességesen, az Ön számára átláthatóan kezeljük,
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelm? és jogszer? célból gy?jtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethet? módon,
 3. az általunk gy?jtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelel?ek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak,
 4. minden észszer? intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat pedig haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük,
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelel? technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelel? biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Ön személyes adatait

 1. az Ön el?zetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten gy?jtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel,
 2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi el?írásokon alapul és kötelez? jelleg?, az ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét,
 3. el?fordul az is, hogy az Ön személyes adatainak kezeléséhez Vállalkozásunknak vagy harmadik személynek f?z?dik jogos érdeke, ilyen például honlapunk m?ködtetése, fejlesztése és biztonsága.

2. Kik vagyunk?

A vállalkozásunk megnevezése:.Rendezvényparádé Kft.
Címünk: 1023 Bp., Lajos u. 11-15.
Telefonszámunk: 06 1 368 11 56
Honlapunk: www.linguafest.hu
E-mail címünk: legradi.tamas@2019.linguafest.hu
Adószámunk: 13853468-2-41
Cégjegyzékszámunk: 01-09-876691

Vállalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztvisel? kinevezésére.
Vállalkozásunk az adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG
  wordpress.com
https://automattic.com/press/
tárhely szolgáltatás
  IT & COFFEE KFT.
http://www.itcoffee.hu/kapcsolat/
biztonságtechnikai szolgáltató
  Béta-Conto Könyvel? és Szolgáltató Kft.
http://www.beta-conto.hu/
könyvel?
Facebook Facebook
https://www.facebook.com/privacy/explanation
közösségi oldal
https://www.facebook.com/about/privacy/update
Google Google LLC
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Google Analytics
https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

 

Direkt marketing és hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozóink
NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG
  Mini CRM Zrt.
https://www.minicrm.hu/cegunkrol/
crm szolgáltatás

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Az általunk kezelt adatok:
Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Id?tartam
Honlap látogatása
• Cél a honlap rendeltetésszer? és színvonalas m?ködésének biztosítása,
• a szolgáltatásaink min?ségének ellen?rzése és javítása,
• a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,
• a látogatottság mérésére,
• statisztikai célok
Vállalkozásunk jogos érdeke • IP cím
• a látogatás id?pontja
• a meglátogatott aloldalak adatai,
• az Ön által használt operációs rendszer és böngész? típusa
6 hónap
Üzleti kapcsolattartás e-mail útján
• az érintettek részér?l megkeresés, szolgáltatások után érdekl?dés
hozzájárulás, illetve szerz?dés el?készítése név
• e-mail cím
• telefonszám
2 év
Hírlevél szolgáltatás • Cél: kapcsolattartás,
• Önt új akciókról, új szolgáltatásainkról, programjainkról, termékeinkr?l értesítjük
hozzájárulás • teljes név, vagy keresztnév
• születési id?pont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)
• e-mail cím
• egyéb, nem kötelez?en megadandó adatok, pl. érdekl?dési kör, lakhely, akcók stb.
hírlevélr?l történ? leiratkozásig
Ügyintézés, panasz
észrevételre, panaszra válaszadás
jogi kötelezettség • teljes név
• e-mail cím
• egyéb, az érintett által adott adat
5 évig
jegyvásárlás szerz?dés el?készítése, jogi kötelezettség • teljes név
• számlázási cím
2 hónap
ingyenes rendezvényre belépés regisztrációhoz szükséges adatok • teljes név vagy keresztnév
• e-mail cím
• egyéb adatok (pl. érdekl?dési kör)
1 év
Nyereményjáték
• Cél: a Vállalkozás üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával • ügyfeleink elégedettségének növelése
• hozzájárulás
• jogi kötelezettség
a nyereményjátéktól függ?en:
• teljes név
• e-mail cím
• telefonszám
• lakcím
• résztvev?k esetében a játék befejezéséig
• nyertesek esetében 8 évig

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha foglalni, nyereményjátékban részt venni, ingyenes rendezvényre regisztrálni, illetve hírlevélre jelentkezni szeretnének vagy ha személyre szabott rendezvényajánlatot szeretnének kapni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a legradi.tamas@2019.linguafest.hu, e-mail címeken, illetve 1023 Bp., Lajos u. 11-15. postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhet?ségre.

3. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük ?ket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméret? adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngész?je menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngész?k (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Önt?l függ, hogy a böngész? beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lév? eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngész?k „súgó” menüpontja nyújt b?vebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön el?zetes hozzájárulását, ezekr?l weblapunk az Ön els? látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlít?, a felhasználói felület testreszabását segít? munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. A hozzájárulást igényl? sütikr?l – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezd?dik – a Vállalkozásunk az els? látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Vállalkozásunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gy?jthetnek. A sütik elfogadása nem kötelez?, a Vállalkozásunk azonban nem vállal felel?sséget azért, ha a sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon m?ködik.

A cookie-k alkalmazásának adatkezelési jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Milyen sütiket használunk a honlapunkon?

Google Ads cookie Segítségével a honlap látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google többek közt a NID és SID cookie-kat használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához is. Megjegyzi az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdet?k hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdet?k webhelyein tett látogatásait. A Google ads konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésb?l ered? értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint.
Google Analytics cookie A Google Analytics cookie-kat használhat, hogy információkat gy?jtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból, a látogató egyéni azonosítása nélkül. A Google Analytics által használt f? cookie a „__ga” cookie. Felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
Remarketing cookiek-k A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Keres? és Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg
Kosár cookie A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhet?ek az Ön számára. A cookie-k törlésér?l b?vebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Mozilla https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647

4. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkr?l?

A velünk való kapcsolattartása során a személyes adatait Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre, ezért felhívjuk figyelmét, adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felel?s. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. Amennyiben Ön más személy személyes adatait adja meg, abban az esetben vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 10 napos határid?vel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Info tv. 6.§ (5) bekezdés, Eker tv. 13/A §, Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §) Megtéveszt? személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk b?ncselekményt követ el vagy rendszerünket támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidej?leg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – meg?rizzük azokat a polgári jogi felel?sség megállapításának vagy büntet? eljárás lefolytatásának id?tartama alatt.

5. Direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünk

Ön direkt marketing és/vagy hírlevél szolgáltatásra jelentkezés során tett nyilatkozatával felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelm? kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és

 • az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint
 • tájékoztatókat és ajánlatokat küldhetünk és/vagy
 • hírlevelet továbbíthatunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja. A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a webáruházunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 10 napos határid?vel vállaljuk.

6. Mit kell tudni a nyereményjátékainkról?

Vállalkozásunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linkr?l közvetlenül elérhet? módon.

7. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerz?déses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Vállalkozásunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vev? közrem?köd?i és munkavállalói el?re meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. További információ adatfeldolgozóinkról a 2. pontban található.

Vállalkozásunk külföldre a GDPR (V. fejezet) és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Vállalkozásunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. Az Ön személyes adatait megfelel? technikai és egyéb intézkedésekkel védjük valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáférést?l, megváltoztatástól, sérülésekt?l illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületünkben ellen?rizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelel? védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthet? teljes kör?en biztonságos adattovábbításnak. Vállalkozásunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történ? adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felel?sséget vállalni.

8. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehet?ségei?

Ön az adatkezelésr?l
 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelez? adatkezelés kivételével),
 • bíróság el?tt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyel? hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyel? Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu/
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról valamint id?tartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen id?tartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevér?l, címér?l és az adatkezeléssel összefügg? tevékenységükr?l,
 • adatvédelmi incidensek körülményeir?l, hatásairól és az elhárításukra valamint megel?zésükre tett intézkedéseinkr?l, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjér?l.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb id? alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehet?ségér?l tájékoztatással.

Vállalkozásunk a személyes adatok helyesbítésr?l, zárolásról, megjelölésr?l és törlésr?l Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követ? 25 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehet?ségér?l. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb id?n belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkr?l Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekr?l értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerít? erej? jogos okok indokolják, amelyek els?bbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a 15 napos határid?t, a döntés közlését?l, illetve a határid? utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék el?tt is megindítható. Külföldi állampolgár a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. Kérjük Önt, hogy miel?tt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Vállalkozásunkat.

9. Melyek a f?bb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésér?l szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a fogyasztóvédelemr?l szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdek? bejelentésekr?l szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvet? feltételeir?l és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

10. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyr?l az érintetteket megfelel? módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.linguafest.hu weboldalon történik.

Dátum: Budapest, 2019. április 25.

 
Powered by Khore by Showthemes
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial